De vraag Ontwerp en ontwikkel een website, die diëtisten, patiënten en professionals kan helpen bij vragen omtrent nierziekten.

Over Diëtisen Nierziekten Nederland

Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN) is een stichting die zich als doel stelt om voornamelijk Diëtisten, maar ook patiënten en professionals te begeleiding bij nierziekten. DNN verzamelt en ontwikkelt actuele inzichten en ontwikkelingen in het diëtetiekvak waarbij nierziekten verbonden zijn. 

DNN heeft ons gevraagd een website te ontwikkelen, waar alle leden informatie kunnen opvragen en bepaalde vraagstukken kunnen bediscussiëren op een forum De oude website was namelijk sterk verouderd en wat betreft structuur onoverzichtelijk geworden. Onze uitdaging lag in het structureren van alle bestaande content en de website weer een moderne interface te geven.

Flowchart

Bij elke website die wij ontwerpen, starten wij met een flowchart. Een flowchart is een indelingsontwerp van een website. In dit ontwerp wordt gezocht naar een duidelijke en gebruiksvriendelijke indeling. 

Bij DNN zijn wij op zoek gegaan naar een juiste structuur waarbij de verschillende informatietypes en pagina's duidelijk en helder gestructureerd zijn. We hadden namelijk te maken met veel verschillende soorten content.

Wireframe

Vooral bij DNN hadden we te maken met meerdere menulagen. Op mobiele telefoons is het de uitdaging hier een overzichtelijk geheel van te maken. 

Voordat wij starten met het visuele design, maken wij altijd eerst een wireframe. Hierin komt naar voren hoe de website er in grote lijnen uit gaat zien op zowel mobiel als desktop computer.  

Het resultaat

Samen met de werkgroep website zijn we op zoek gegaan naar een goede structuur voor de website. Om hier de juiste keuzes in te maken hebben wij gebruik gemaakt van persona's als type bezoeker. We hebben om die reden gekozen om de basis op te delen in drie secties: Diëtisten Patiënten en Professionals om zo voor iedere type bezoekers de juiste informatie te geven. 

Bezoek website
Awwwards