De vraag Positioneer Huys Waerenberg en ontwikkel een website

Over Huys Waerenberg

Huys Waerenberg is een particulier zorgcentrum, dat ouderen een echt thuis wilt bieden. In tegenstelling tot grotere zorgcentra, biedt Huys Waerenberg ouderen de mogelijkheid hun eigen regie in handen te houden om op deze manier te blijven leven zoals zij zelf willen.

Huys Waerenberg heeft ons gevraagd een positionering te ontwikkelen, waarbij de kern van hun motivatie goed tot hun recht komt. Aanvullend op deze positionering hebben wij tevens de website ontwikkeld met een fotoalbumsysteem, zodat de naasten van de bewoners de gemaakte foto's in Huys Waerenberg afgeschermd kunnen inzien. 

Foto block

Een liefdevol thuis

Uit onze brainstorm is naar voren gekomen dat het Huys Waerenberg motiveert om ouderen een echt thuis te bieden. Een thuis, waarbij de ouderen hun eigen regie in handen kunnen houden toch liefdevol worden verzorgd. Op basis van deze motivatie hebben wij de positionering 'Een liefdevol thuis' ontwikkeld. 

Beeldtaal

Aanvullend op de positionering is de volgende beeldtaal ontwikkeld. Ook hier was uiteraard het uitgangspunt het huiselijk gevoel te laten zien. De fotografie is verzorgd door Judith van Bergen.

Website

Om een liefdevol thuis ook in de website terug te laten komen, hebben wij ervoor gekozen de website in te delen in de secties; Thuys, Bewoners en Onze herinneringen. Door gebruik te maken van deze bewoording willen wij het thuisgevoel stimuleren. 

Bezoek website

Fotoalbum systeem

Een echt thuis, heeft ook een fotoalbum. Voor Huys Waerenberg hebben wij daarom een interactief en afgeschermd fotoalbum gebouwd. In dit fotoalbum kunnen de naasten de foto's inzien, die door Huys Waerenberg gemaakt zijn. Alle fotoalbums zijn op een chronologische tijdlijn weergegeven.

Bewoners taggen

De beheerders kunnen bij het toevoegen de bewoners taggen in de foto's. De gekoppelde naasten, krijgen vervolgens per e-mail een bericht, zodat ze zelf kunnen inloggen in het fotoalbum en de foto's kunnen bekijken en downloaden.
Awwwards